2015

Čtyřdenní Benátská noc!

Lektoři Improfestu:
Elementární improvizace

Ondřej Tichý

Hudební historická improvizace
Vít Nermut
(barokní housle)
Magda Uhlířová
(viola da gamba)
Tomáš Najbrt (loutna)
Jiřina Dvořáková
(varhanní pozitiv)

Historické tance
Vladimír Kočí, Veronika Rozhonová

Divadelní dílny
Jaroslava Holasová
René Vitvar

Výtvarné dílny
Lada Včeláková

Účastníci improfestu:

žáci ZUŠ Nová Paka
žáci ZUŠ Jaroměř
Soubor
Musica per Gaudium
Svč Bájo
Česká Sklalice

Na Improfestu 2015 pozvala ZUŠ Nová Paka žáky literárně-dramatického oboru z Jaroměře pod vedením Jaroslavy Holasové. Sehraná skupina divadelníků v rámci kurzů ochotně spolupracovala se žáky LDO z Nové Paky pod vedením Reného Vitvara. Zlatým hřebem všech vystoupení Improfestu byla vizuálně výrazná a vtipná Commedia dell´arte hereckého uskupení za improvizovaného hudebního doprovodu. S tímto vystoupením a koncertem lektorů proběhl také poslední den Improfestu koncert v krásném prostředí na Kuksu. Žáci hudebních kurzů byli v tomto roce jednotlivci, proto se pracovalo především na základech ansámblové improvizace. S nadšením byl účastníky přijat kurz elementární improvizace s napínavými zvukovými koncepty pro mladší žáky s Ondřejem Tichým. Velikou společnou oslavou byla Benátská noc, na kterou skupinka výtvarníků připravovala benátské masky pro vedením Lady Včelákové. Největší společnou společenskou událostí byly tance pod vedením Vladimíra Kočího a Veroniky Rozhonové. Připravili s kurzisty několik tanců pro závěrečné vystoupení a nakonec zapojili v řadových renesančních tancích všechny přítomné.

© IMPROFEST - FESTIVAL HISTORICKÉ IMPROVIZACE
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky